Základní informace 

Neděle 25. 8. 2019

Pořadatel

Čerčanský cyklistický klub ČESYK, RoRace Team Pyšely, Polem nEpolem Bike Team.

Kontakty

Ředitel závodu: Tomáš Povolný, zeleznydedek@cesyk.cz
Dotazy ohledně přihlášek, plateb a kategorií – mail: hanka@cesyk.cz

Statut závodu

Závod je určen VÝHRADNĚ PRO AMATÉRSKÉ CYKLISTY a je veřejný. Dále je součástí silničního poháru UAC. Ve vloženém závodě budou startovat tandemy zrakově postižených.

Kategorie 

Kategorie
UAC
Ročník
Délka trati
Stíhačky
H
2004-2001
54 km (2 kola), UAC 108 km
Děvčata
Z
2000-1980
54 km (2 kola), UAC 108 km
Mladé paní
Z
1979 a zkušenější
54 km (2 kola), UAC 108 km
Hoši
J
2004-2001
81 km (3 kola), UAC 109 km
Sokolíci
A
2000-1990
108 km (4 kola)
Chlapi
B
1989-1980
108 km (4 kola)
Mistři
C
1979-1970
108 km (4 kola)
Dědkové
D
1969-1960
108 km (4 kola)
Železní dědkové
E
1959-1950
108 km (4 kola)
Superželezní dědkové
E
1949 a železnější
108 km (4 kola)
Handbiky MH3, MH4
-
-
54 km (2 kola)
Handbiky MH1, MH2, WH 1
-
-
27 km (1 kolo)
Tandemy
-
-
54 km (2 kola)
Open (bez rozdílu věku)
-
-
54 km (2 kola)
Retro
-
-
27 km (1 kolo)
O pohár průjezdových obcí (pouze pro obyvatele těchto obcí)
-
-
27 km (1 kolo)

Maximální počet startujících (součet startujících ve všech kategoriích) je 500.

Délka trati u všech kategorií zařazených do silničního poháru UAC je 108 km. Pokud si členové UAC v kategoriích H, J a Z zvolí kratší vzdálenost, nebudou klasifikováni v rámci silničního poháru UAC a nezískají žádné body do silničního poháru UAC. Tito účastníci budou klasifikováni pouze v příslušné kategorii závodu Železný dědek. Členové UAC v kategoriích A, B, C, D a E budou klasifikováni v rámci silničního poháru UAC a zároveň v rámci kategorií závodu Železný dědek.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě, že se do konkrétní kategorie přihlásí méně než 3 závodníci. Změna kategorie v průběhu závodu není možná.

Trať závodu 

Okruhová trať: Soběhrdy – Kozmice – Teplýšovice – Kochánov – Okrouhlice – Pilátka – Dlouhé Pole – Boušice – Benešov – Bedrč – Žíňany – Soběhrdy. Jeden okruh měří 27 km. Jak se k nám dostanete a podrobnosti o trati naleznete zde. Pořadatel si vyhrazuje právo trať změnit.

Ve startovní vesnici Soběhrdy je možné přespat ve stanu, nebo autě.

Startovné 

Startovné se platí bankovním převodem na účet občanského sdružení ČESYK č. ú. 256580504/0300:
– internetové přihlášky při úhradě do 31. 7. 2019: 350 Kč
– internetové přihlášky do 19. 8. 2019 při úhradě do 21. 8. 2019: 400 Kč. Datum přijetí platby se považuje za datum přijetí přihlášky. Prosíme vás tedy, abyste provedli platbu dle výše uvedených termínů. Děkujeme. Po 19. 8. 2019 je možno se přihlásit již jen na startu, a to za 500 Kč. V případě, že se závodník přihlásí přes internetovou přihlášku do 31. 7. 2019, ale startovné 350 Kč nebude připsáno na náš účet do 2. 8. 2019, bude mít možnost do 21. 8. 2019 uhradit zvýšené startovné ve výši 400 Kč. Poslední kontrola plateb proběhne v pátek 23. 8. 2019. Pokud nebude startovné k tomuto datu připsáno na náš účet, bude se mít za to, že závodník nezaplatil a při prezenci bude muset uhradit startovné ve výši 500 Kč. Prosím berte na vědomí, že převod peněz mezi bankami může trvat i několik dní. Děkujeme za pochopení.Zaplacené startovné pořadatel nevrací.

Podmínky závodu 

Závodník jede na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za škody způsobené závodníkovi ani za škody způsobené závodníkem třetím osobám. Tuto skutečnost závodník stvrdí podpisem příslušného formuláře při prezenci. V případě absence podpisu či jeho nepravosti se cyklista nepovažuje za účastníka závodu.Závod se koná za plného provozu. Trať není uzavřena!Závodník je součástí silničního provozu dle platných zákonů, vyhlášek a ostatních právních norem.Z důvodu bezpečnosti jsou stanovena následující pravidla pro handbikery:
– povinné vybavení handbiku vlaječkou standardních rozměrů z reflexního materiálu
– závodníci jsou povinni zajistit si nohy proti vypadnutí
Pokud handbikeři nesplní tyto dvě podmínky, nebudou vpuštěni do závodu.Závodník je povinen závod absolvovat s přilbou.Účastník závodu si je vědom svého dobrého zdravotního stavu, který mu umožní absolvovat závodní zátěž v dané kategorii.

Kontaktní údaje (mail/telefon) závodníků z přihlášky slouží k organizaci závodu, zejména k zasílání upozornění na aktuální stav povolení, stavu trati apod. Nejedná se o reklamu. Děkujeme Vám v této věci za Váš souhlas.

Časový rozpis 

8:00
začátek prezence
9:30
konec prezence. Dostavte se prosím do 9:00.
10:00
start kategorií na 108 km*
10:02
start ženských kategorií na 54 km a kategorie “Hoši” na 81 km*
10:04
start kategorie “Open” na 54 km*
10:06
start kategorie “Tandemy”*
10:08
start Českého poháru handbike*
10:10
start kategorií, “O pohár průjezdových obcí” a “Retro”*
12:40 – 12:45
cíl
14:30
Soběhrdská 658 – vyřazovací sprint čtveřic o 7 000 Kč
15:30
vyhlášení výsledků závodu a Soběhrdské 658
14:30-16:00
výdej tomboly v Soběhrdech

* Starty probíhají ve vlnách v uvedených časech pro dané kategorie. Závodníci jsou povinni se zařadit do startovní vlny nejpozději 10 minut před startem své kategorie. Závodník, který odstartuje v jiné kategorii, než do které je přihlášený, nebude v závodě hodnocen.
Pořadatel si vyhrazuje právo provést v časovém rozpisu změny.

Vypsané prémie 

Výplata a bodování prémií budou uznány pouze v případě, že bodující závodník závod dojede. V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí prémie. Zisk pozdější prémie má vyšší váhu.

Král vrchařů Válek – závlahy

Dres pro nejlepšího vrchaře (maillot à pois), věcné ceny a finanční odměna:

1. prémie 4,5. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
2. prémie 31,5. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
3. prémie 58,5. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
4. prémie 85,5. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)

Partnerem soutěže Krále vrchařů je firma Válek – závlahy.

Král spurtérů Pivovaru Ferdinand

Dres pro nejlepšího spurtéra (maillot vert), věcné ceny a finanční prémie:

1. prémie 27. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
2. prémie 54. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
3. prémie 81. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)

Partnerem soutěže Krále spurtérů je benešovský Pivovar Ferdinand.

Nejvíce útočící jezdec

Závodník, který stráví nejvíce času v úniku. V případě, že toto ocenění nebude možné prokazatelně přidělit jednomu závodníkovi, nebude se vyhlašovat. Právo určit a vyhlásit Nejvíce útočícího jezdce je plně na straně sboru rozhodčích a organizátorů.

Nejvíce útočící jezdec obdrží ceny v hodnotě 1 000 Kč.

Ceny 

Pro první tři v kategorii, pro první tři závodníky na hlavní trati a v rámci doprovodných akcí jsou připraveny ceny v celkové hodnotě 20 000 Kč. Po závodě dostane každý závodník občerstvení. Při prezenci obdrží startovní balíček.Níže uvedení závodníci získají dresy:
Nejlepší dorostenec – maillot blanc (bílý)
Král vrchařů – maillot à pois (puntíkatý)
Král spurtérů – maillot vert (zelený)
Celkový vítěz – maillot jaune (žlutý)
Nejlepší dáma – maillot rose (růžový)
Nejlepší handbike – maillot jaune (žlutý)
Nejlepší tandem – maillot jaune (žlutý)
Vítěz nejstarší kategorie – maillot violet (fialový)

FINISHER PREMIUM – po vyhlášení výsledků bude ze závodníků, kteří dokončili závod vylosován šťastlivec, který obdrží 1 000 Kč a získá startovné na Železného dědka 2020.