Základní informace 

Neděle 20. 8. 2017 – POZOR ZMĚNA TRASY!!! STARTOVNÍ OBEC JSOU MARŠOVICE!!!

Pořadatel

Čerčanský cyklistický klub ČESYK, RoRace Team Pyšely, Polem nEpolem Bike Team.

Kontakty

Ředitel závodu: Tomáš Povolný, zeleznydedek@cesyk.cz
Dotazy ohledně přihlášek, plateb a kategorií – mail: hanka@cesyk.cz

Statut závodu

Závod je určen VÝHRADNĚ PRO AMATÉRSKÉ CYKLISTY a je veřejný. Dále se jede jako Mistrovství České republiky v kategorii handbike a je součástí silničního poháru UAC. Ve vloženém závodě budou startovat tandemy zrakově postižených.

Kategorie 

Kategorie
UAC
Ročník
Délka trati
Stíhačky
H
2002-1999
47 km (3 kola), UAC 109 km
Děvčata
Z
1998-1978
47 km (3 kola), UAC 109 km
Mladé paní
Z
1977 a zkušenější
47 km (3 kola), UAC 109 km
Hoši
J
2002-1999
78 km (5 kol), UAC 109 km
Sokolíci
A
1998-1988
109 km (7 kol)
Chlapi
B
1987-1978
109 km (7 kol)
Mistři
C
1977-1968
109 km (7 kol)
Dědkové
D
1967-1958
109 km (7 kol)
Železní dědkové
E
1957-1948
109 km (7 kol)
Superželezní dědkové
E
1947 a železnější
109 km (7 kol)
Handbiky MH3, MH4
-
-
47 km (3 kola)
Handbiky MH1, MH2, WH 1
-
-
31 km (2 kola)
Tandemy
-
-
47 km (3 kola)
Open (bez rozdílu věku)
-
-
47 km (3 kola)
Retro
-
-
15 km (1 kolo)
O pohár průjezdových obcí (pouze pro obyvatele těchto obcí)
-
-
31 km (2 kola)

Maximální počet startujících (součet startujících ve všech kategoriích) je 500.

Délka trati u všech kategorií zařazených do silničního poháru UAC je 109 km. Pokud si členové UAC v kategoriích H, J a Z zvolí kratší vzdálenost, nebudou klasifikováni v rámci silničního poháru UAC a nezískají žádné body do silničního poháru UAC. Tito účastníci budou klasifikováni pouze v příslušné kategorii závodu Železný dědek. Členové UAC v kategoriích A, B, C, D a E budou klasifikováni v rámci silničního poháru UAC a zároveň v rámci kategorií závodu Železný dědek.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě, že se do konkrétní kategorie přihlásí méně než 3 závodníci. Změna kategorie v průběhu závodu není možná.

Trať závodu 

Okruhová trať: Maršovice – Mstětice – Záhoří – Neveklov – Kouty – Dlouhá Lhota – Zahrádka – Libeč – Maršovice. Jeden okruh měří 15,6 km. Jak se k nám dostanete a podrobnosti o trati naleznete zde. Pořadatel si vyhrazuje právo trať změnit.

Ve startovní vesnici Maršovice je možné přespat ve stanu, nebo autě.

Startovné 

Startovné se platí bankovním převodem na účet občanského sdružení ČESYK č. ú. 256580504/0300:
– internetové přihlášky při úhradě do 31. 7. 2017: 350 Kč
– internetové přihlášky do 13. 8. 2017 při úhradě do 16. 8. 2017: 400 Kč. Datum přijetí platby se považuje za datum přijetí přihlášky. Prosíme vás tedy, abyste provedli platbu dle výše uvedených termínů. Děkujeme. Po 13. 8. 2017 je možno se přihlásit již jen na startu, a to za 500 Kč. V případě, že se závodník přihlásí přes internetovou přihlášku do 31. 7. 2017, ale startovné 350 Kč nebude připsáno na náš účet do 31. 7. 2017, bude mít možnost do 16. 8. 2017 uhradit zvýšené startovné ve výši 400 Kč. Poslední kontrola plateb proběhne v pátek 18. 8. 2017. Pokud nebude startovné k tomuto datu připsáno na náš účet, bude se mít za to, že závodník nezaplatil a při prezenci bude muset uhradit startovné ve výši 500 Kč. Prosím berte na vědomí, že převod peněz mezi bankami může trvat i několik dní. Děkujeme za pochopení.Zaplacené startovné pořadatel nevrací.

Podmínky závodu 

Závodník jede na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za škody způsobené závodníkovi ani za škody způsobené závodníkem třetím osobám. Tuto skutečnost závodník stvrdí podpisem příslušného formuláře při prezenci. V případě absence podpisu či jeho nepravosti se cyklista nepovažuje za účastníka závodu.Závod se koná za plného provozu. Trať není uzavřena!Závodník je součástí silničního provozu dle platných zákonů, vyhlášek a ostatních právních norem.Z důvodu bezpečnosti jsou stanovena následující pravidla pro handbikery:
– povinné vybavení handbiku vlaječkou standardních rozměrů z reflexního materiálu
– závodníci jsou povinni zajistit si nohy proti vypadnutí
Pokud handbikeři nesplní tyto dvě podmínky, nebudou vpuštěni do závodu.Závodník je povinen závod absolvovat s přilbou.Účastník závodu si je vědom svého dobrého zdravotního stavu, který mu umožní absolvovat závodní zátěž v dané kategorii.

Kontaktní údaje (mail/telefon) závodníků z přihlášky mohou být poskytnuty partnerům závodu za účelem obchodních nabídek. Děkujeme Vám v této věci za pochopení.

Časový rozpis 

8:00
začátek prezence
9:30
konec prezence. Dostavte se prosím do 9:00.
10:00
start kategorií na 109 km*
10:02
start ženských kategorií na 47 km a kategorie “Hoši” na 78 km*
10:04
start kategorie “Open” na 47 km*
10:06
start kategorie “Tandemy”*
10:08
start Mistrovství České republiky handbike*
10:10
start kategorií, “O pohár průjezdových obcí” a “Retro”*
12:40 – 12:45
cíl
14:30
Maršovické sprinty – vyřazovací sprint čtveřic o 7 000 Kč
15:30
vyhlášení výsledků závodu a Maršovických sprintů
14:30-16:00
výdej tomboly v Maršovicích

* Starty probíhají ve vlnách v uvedených časech pro dané kategorie. Závodníci jsou povinni se zařadit do startovní vlny nejpozději 10 minut před startem své kategorie. Závodník, který odstartuje v jiné kategorii, než do které je přihlášený, nebude v závodě hodnocen.
Pořadatel si vyhrazuje právo provést v časovém rozpisu změny.

Vypsané prémie 

Výplata a bodování prémií budou uznány pouze v případě, že bodující závodník závod dojede. V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí prémie. Zisk pozdější prémie má vyšší váhu.

Král vrchařů Válek – závlahy

Dres pro nejlepšího vrchaře (maillot à pois), věcné ceny a finanční odměna:

1. prémie 7,2. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
2. prémie 22,8. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
3. prémie 38,4. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
4. prémie 54. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
5. prémie 69,6. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
6. prémie 85,2. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
7. prémie 100,8. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)

Partnerem soutěže Krále vrchařů je firma Válek – závlahy.

Král spurtérů Pivovaru Ferdinand

Dres pro nejlepšího spurtéra (maillot vert), věcné ceny a finanční prémie:

1. prémie 15,6. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
2. prémie 31,2. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
3. prémie 46,8. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
4. prémie 62,4. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
5. prémie 78. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
6. prémie 93,6. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)

Partnerem soutěže Krále spurtérů je benešovský Pivovar Ferdinand.

Nejvíce útočící jezdec

Závodník, který stráví nejvíce času v úniku. V případě, že toto ocenění nebude možné prokazatelně přidělit jednomu závodníkovi, nebude se vyhlašovat. Právo určit a vyhlásit Nejvíce útočícího jezdce je plně na straně sboru rozhodčích a organizátorů.

Nejvíce útočící jezdec obdrží ceny v hodnotě 1 000 Kč.

Ceny 

Pro první tři v kategorii, pro první tři závodníky na hlavní trati a v rámci doprovodných akcí jsou připraveny ceny v celkové hodnotě 20 000 Kč. Po závodě dostane každý závodník občerstvení. Při prezenci obdrží startovní balíček.Níže uvedení závodníci získají dresy:
Nejlepší dorostenec – maillot blanc (bílý)
Král vrchařů – maillot à pois (puntíkatý)
Král spurtérů – maillot vert (zelený)
Celkový vítěz – maillot jaune (žlutý)
Nejlepší dáma – maillot rose (růžový)
Nejlepší handbike – maillot jaune (žlutý)
Nejlepší tandem – maillot jaune (žlutý)
Vítěz nejstarší kategorie – maillot violet (fialový)

FINISHER PREMIUM – po vyhlášení výsledků bude ze závodníků, kteří dokončili závod vylosován šťastlivec, který obdrží 1 000 Kč a získá startovné na Železného dědka 2018.