Základní informace 

Neděle 25. 8. 2019

Pořadatel

Čerčanský cyklistický klub ČESYK, RoRace Team Pyšely, Polem nEpolem Bike Team.

Kontakty

Ředitel závodu: Tomáš Povolný, zeleznydedek@cesyk.cz
Dotazy ohledně přihlášek, plateb a kategorií – mail: marek.tupy@gmail.com

Statut závodu

Závod je určen VÝHRADNĚ PRO AMATÉRSKÉ CYKLISTY a je veřejný. Dále je součástí silničního poháru UAC. Ve vloženém závodě budou startovat tandemy zrakově postižených.

Kategorie 

Kategorie
UAC
Ročník
Délka trati
Stíhačky
H
2004-2001
53 km (4 kola), UAC 106 km
Děvčata
Z
2000-1980
53 km (4 kola), UAC 106 km
Mladé paní
Z
1979 a zkušenější
53 km (4 kola), UAC 106 km
Hoši
J
2004-2001
79 km (6 kol), UAC 106 km
Sokolíci
A
2000-1990
106 km (8 kol)
Chlapi
B
1989-1980
106 km (8 kol)
Mistři
C
1979-1970
106 km (8 kol)
Dědkové
D
1969-1960
106 km (8 kol)
Železní dědkové
E
1959-1950
106 km (8 kol)
Superželezní dědkové
E
1949 a železnější
106 km (8 kol)
Tandemy
-
-
53 km (4 kola)
Open (bez rozdílu věku)
-
-
53 km (4 kola)
Retro
-
-
26 km (2 kola)
O pohár průjezdových obcí (pouze pro obyvatele těchto obcí)
-
-
26 km (2 kola)

Maximální počet startujících (součet startujících ve všech kategoriích) je 500.

Délka trati u všech kategorií zařazených do silničního poháru UAC je 106 km. Pokud si členové UAC v kategoriích H, J a Z zvolí kratší vzdálenost, nebudou klasifikováni v rámci silničního poháru UAC a nezískají žádné body do silničního poháru UAC. Tito účastníci budou klasifikováni pouze v příslušné kategorii závodu Železný dědek. Členové UAC v kategoriích A, B, C, D a E budou klasifikováni v rámci silničního poháru UAC a zároveň v rámci kategorií závodu Železný dědek.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě, že se do konkrétní kategorie přihlásí méně než 3 závodníci. Změna kategorie v průběhu závodu není možná.

Trať závodu 

Okruhová trať: Teplýšovice – Kochánov – Okrouhlice – Petroupim – Sembratec – Kácova Lhota – Kozmice – Teplýšovice. Jeden okruh měří 13,2 km. Jak se k nám dostanete a podrobnosti o trati naleznete zde. Pořadatel si vyhrazuje právo trať změnit.

Startovné 

Startovné se platí bankovním převodem na účet občanského sdružení ČESYK č. ú. 256580504/0300:
– internetové přihlášky při úhradě do 31. 7. 2019: 350 Kč
– internetové přihlášky do 19. 8. 2019 při úhradě do 21. 8. 2019: 400 Kč. Datum přijetí platby se považuje za datum přijetí přihlášky. Prosíme vás tedy, abyste provedli platbu dle výše uvedených termínů. Děkujeme. Po 19. 8. 2019 je možno se přihlásit již jen na startu, a to za 500 Kč. V případě, že se závodník přihlásí přes internetovou přihlášku do 31. 7. 2019, ale startovné 350 Kč nebude připsáno na náš účet do 2. 8. 2019, bude mít možnost do 21. 8. 2019 uhradit zvýšené startovné ve výši 400 Kč. Poslední kontrola plateb proběhne v pátek 23. 8. 2019. Pokud nebude startovné k tomuto datu připsáno na náš účet, bude se mít za to, že závodník nezaplatil a při prezenci bude muset uhradit startovné ve výši 500 Kč. Prosím berte na vědomí, že převod peněz mezi bankami může trvat i několik dní. Děkujeme za pochopení.Zaplacené startovné pořadatel nevrací.

Podmínky závodu 

Závodník jede na vlastní nebezpečí. Pořadatel není zodpovědný za škody způsobené závodníkovi ani za škody způsobené závodníkem třetím osobám. Tuto skutečnost závodník stvrdí podpisem příslušného formuláře při prezenci. V případě absence podpisu či jeho nepravosti se cyklista nepovažuje za účastníka závodu.Závod se koná za plného provozu. Trať není uzavřena!Závodník je součástí silničního provozu dle platných zákonů, vyhlášek a ostatních právních norem. Účastník závodu si je vědom svého dobrého zdravotního stavu, který mu umožní absolvovat závodní zátěž v dané kategorii.

Kontaktní údaje (mail/telefon) závodníků z přihlášky slouží k organizaci závodu, zejména k zasílání upozornění na aktuální stav povolení, stavu trati apod. Nejedná se o reklamu. Děkujeme Vám v této věci za Váš souhlas.

Časový rozpis 

8:00
začátek prezence
9:30
konec prezence. Dostavte se prosím do 9:00.
10:00
start kategorií na 106 km*
10:02
start ženských kategorií na 53 km a kategorie “Hoši” na 79 km*
10:04
start kategorie “Open” na 53 km*
10:06
start kategorie “Tandemy”*
10:10
start kategorií, “O pohár průjezdových obcí” a “Retro”*
12:40 – 12:45
cíl
14:30
vyhlášení výsledků závodu

* Starty probíhají ve vlnách v uvedených časech pro dané kategorie. Závodníci jsou povinni se zařadit do startovní vlny nejpozději 10 minut před startem své kategorie. Závodník, který odstartuje v jiné kategorii, než do které je přihlášený, nebude v závodě hodnocen.
Pořadatel si vyhrazuje právo provést v časovém rozpisu změny.

Vypsané prémie 

Výplata a bodování prémií budou uznány pouze v případě, že bodující závodník závod dojede. V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí prémie. Zisk pozdější prémie má vyšší váhu.

Král vrchařů Válek – závlahy

finanční odměna:

1. prémie 10. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
2. prémie 23. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
3. prémie 36. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
4. prémie 49. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
5. prémie 62. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
6. prémie 75. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
7. prémie 88. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
8. prémie 101. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)

Partnerem soutěže Krále vrchařů je firma Válek – závlahy.

Král spurtérů Pivovaru Ferdinand

finanční prémie:

1. prémie 13. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
2. prémie 26. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
3. prémie 39. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
4. prémie 52. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
5. prémie 66. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
6. prémie 79. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)
7. prémie 92. km 250,- Kč (1. -3. závodníci v pořadí získávají 1 – 3 body)

Partnerem soutěže Krále spurtérů je benešovský Pivovar Ferdinand.

Nejvíce útočící jezdec

Závodník, který stráví nejvíce času v úniku. V případě, že toto ocenění nebude možné prokazatelně přidělit jednomu závodníkovi, nebude se vyhlašovat. Právo určit a vyhlásit Nejvíce útočícího jezdce je plně na straně sboru rozhodčích a organizátorů.

Nejvíce útočící jezdec obdrží ceny v hodnotě 1 000 Kč.

Ceny 

Pro první tři v kategorii, pro první tři závodníky na hlavní trati a v rámci doprovodných akcí jsou připraveny ceny v celkové hodnotě 10 000 Kč. Po závodě dostane každý závodník občerstvení. Při prezenci obdrží startovní balíček.

FINISHER PREMIUM – po vyhlášení výsledků bude ze závodníků, kteří dokončili závod vylosován šťastlivec, který obdrží 1 000 Kč a získá startovné na Železného dědka 2020.